Hari Pendidikan Nasional

hari-pendidikan-nasional_Hxmg.jpg

Selamat Hari Pendidikan Nasional!

"Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani." - Ki Hajar Dewantara

Share this Post:

Related Posts: